ANBI

Stichting Luctus is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Veel mensen schenken aan een goed doel. Met een maandelijkse bijdrage, een vast bedrag per jaar of via een collectant. Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen aan goede doelen aftrekbaar van de belasting. 

Klik hier voor de (ANBI beschikking) van de Belastingdienst.

ALGEMENE GEGEVENS

Kamer van Koophandel nummer 70339333

RSIN/Fiscaal nummer 8582.73.494

IBAN NL22RABO0326295437

 

 

Bestuurssamenstelling
https://www.stichtingluctus.nl/bestuur/

Doelstellingen en beloningsbeleid
https://www.stichtingluctus.nl/bestuur/