ANBI

Stichting Luctus is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Veel mensen schenken aan een goed doel. Met een maandelijkse bijdrage, een vast bedrag per jaar of via een collectant. Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen aan goede doelen aftrekbaar van de belasting. 

Klik hier voor de (ANBI beschikking) van de Belastingdienst.

Algemene gegevens

Stichting Luctus
Piramidepad 6
1448 NS Purmerend
info@stichtingluctus.nl
www.stichtingluctus.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
70339333

RSIN/Fiscaal nummer
858273494

IBAN Bankrekening
Rabobank Purmerend – NL22RABO0326295437

Bestuurssamenstelling

Rudy Nobel – voorzitter
Conny Blokker – penningmeester
Vacature – secretaris
Gerda van Gijlswijk – bestuurslid
Ellen Brouwer – bestuurslid

Doelstelling

Het in een professionele setting bieden van verlies- en rouwbegeleiding, met ruimte voor samenzijn en groepsgesprekken. Onder ervaringsdeskundige begeleiding faciliteert Stichting Luctus bijeenkomsten waarin rouwbeleving centraal staat. Belangrijke elementen hierbij zijn erkenning en herkenning van lotgenoten in het verdriet en de pijn van het gemis van een dierbare, van werk of ander verlies.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

Financiën
Beleidsplan en Jaarverslag

Vrienden van Stichting Luctus

Stichting Luctus is opgericht door ervaringsdeskundigen in 2018 en organiseert activiteiten voor onze bezoekers die te maken hebben met verlies en rouw. Om het voortbestaan van Stichting Luctus in de toekomst te garanderen is structurele financiering nodig. Daarvoor hebben wij Vrienden van Luctus opgericht.

U helpt ons al door minimaal 10 euro per jaar te schenken. Download hier de flyer : Vrienden van Luctus 10 euro

Bent u ondernemer en steunt u ons door minimaal 100 euro per jaar te schenken? Dan is uw gift ook nog aftrekbaar van de belasting omdat we de ANBI status hebben. Download hier de flyer : Vrienden van Luctus 100 euro.

Uw financiële bijdrage helpt ons om ook in de toekomst mooie bijeenkomsten te organiseren die gratis toegankelijk zijn voor iedereen die behoefte heeft aan lotgenoten contact.

De flyers zijn gesponsord door Studio Meijerij, mede dankzij de inzet van Fa. Van het Hek via de Waterlandse Uitdaging.