ANBI

 

 

Stichting Luctus is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Veel mensen schenken aan een goed doel. Met een maandelijkse bijdrage, een vast bedrag per jaar of via een collectant. Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen aan goede doelen aftrekbaar van de belasting. 

Klik hier voor de (ANBI beschikking) van de Belastingdienst.

ALGEMENE GEGEVENS

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

70339333

RSIN/Fiscaal nummer

8582.73.494

IBAN 

NL22RABO0326295437

BESTUURSSAMENSTELLING

https://www.stichtingluctus.nl/bestuur/

DOELSTELLING EN BELONINGSBELEID

https://www.stichtingluctus.nl/bestuur/

Beleidsplan

Stichting Luctus Beleidsplan

Financieel jaarverslag 2018

(volgt later op deze website)