ONTSTAAN STICHTING LUCTUS

‘Luctus’ is het Latijnse woord voor ‘rouw’.
Het motto van Stichting Luctus is: ‘Ik rouw en kom boven’, vrij naar de spreuk in het wapen van Zeeland ‘Luctor et emergo’ die ‘Ik worstel en kom boven’ betekent.

Een verlies laat altijd zijn sporen na bij de achterblijvende(n). Er is verdriet en pijn. Het verlies van een dierbaar persoon, door overlijden of (echt)scheiding, verlies van gezondheid en ook verlies van werk of een ander pijnlijk verlies kan leiden tot een proces van rouw.

Rouwen om verlies is op een natuurlijke manier omgaan met het verdriet van het verlies. Soms herkennen en erkennen mensen dit niet, of stoppen ze hun gevoel ver weg. Zelfs zo ver weg dat er vanbinnen iets bevriest, dit noemen we ‘gestolde rouw’. Gestolde rouw kan psychische problemen en lichamelijke klachten tot gevolg hebben.

In Purmerend en omstreken zijn er geen georganiseerde mogelijkheden tot het delen van rouw en verdriet. Dit was in 2017 de aanleiding tot het oprichten van Stichting Luctus.

Stichting Luctus biedt mensen hulp en ondersteuning bij het op een gezonde manier aangaan van hun rouw, om te voorkomen dat ze in geestelijke nood raken.

VISIE

Stichting Luctus wil alle vormen van verlies en rouw bespreekbaar maken en fungeert als een platform voor iedereen in Purmerend en omstreken die te maken heeft met verlies en rouw.

MISSIE

Het in een professionele setting bieden van verlies- en rouwbegeleiding, met ruimte voor samenzijn en groepsgesprekken. Onder ervaringsdeskundige begeleiding faciliteert Stichting Luctus bijeenkomsten waarin rouwbeleving centraal staat. Belangrijke elementen hierbij zijn erkenning en herkenning van lotgenoten in het verdriet en de pijn van het gemis van een dierbare, werk of ander verlies.

DOELSTELLINGEN

  • Het vullen van een hiaat in de zorg en dienstverlening in Purmerend en omstreken door het bieden van een platform voor verlies- en rouwbeleving.
  • Van en door elkaar leren over hoe we op een gezonde manier om kunnen gaan met verlies en rouw.
  • Het bieden van de mogelijkheid tot ontmoeten van lotgenoten in verlies en rouw.
  • Geestelijke nood voorkomen door te leren om op een gezonde manier om te gaan met verlies en rouw.