BESTUUR

Het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers. Het bestuur bepaalt het beleid en schept de voorwaarden voor het bereiken van de doelen van Stichting Luctus.

Statutair benoemt het bestuur haar eigen leden en bestaat uit natuurlijke personen.

Eind 2023 telt het bestuur 4 leden:

  • Rudy Nobel, voorzitter
  • Conny Blokker, penningmeester
  • Vacant, secretaris
  • Ellen Brouwer, algemeen lid
  • Gerda van Gijlswijk, algemeen lid
Rudy Nobel

Voorzitter

Conny Blokker

Penningmeester

Vacature

Secretaris

Ellen Brouwer

Algemeen bestuurslid

Gerda van Gijlswijk

Algemeen bestuurslid